ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SUPERMARKET

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΨΗΣΤΗΣ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΥΦΕ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

BARISTA

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

JOB ALERT 📣 Αναζητούμε ευχάριστα, δυναμικά και δημιουργικά άτομα για την στελέχωση των καταστημάτων μας στην Αθήνα. Η εταιρία μας προσφέρει: ✅Ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας ✅Πλήρη και μόνιμη απασχόληση με μηνιαίο μισθό, επιδόματα και ασφάλιση ✅Προοπτική εργασιακής εξέλιξης. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΤΟ DELICIOUS FOOD HALL

στο email σου!